Client Feedback

SOLFJÄDERFORMEN GER

MAXIMAL UTSIKT

Havet har självklart varit en stor inspirationskälla i projektet och en av de viktigaste frågorna för oss har varit hur vi kan utnyttja läget på ett optimalt sätt. Bor man precis vid havet vill man självklart se och känna havets både rogivande och spännande närvaro. Därför ville vi skapa ett projekt som både är rationellt och nyskapande samt erbjuder lägenheter som med sin gestaltning skapar maximal utsikt mot havet.

Havets närvaro har starkt bidragit till den expansiva formen mot havet och den omslutande och mer skyddade miljön vid entrén. Formen mot havet kan liknas vid ett båtskrov med sin rundande form och varma rostbruna toner. Den rundade formen kan också liknas vid vågor och mönstret i fasadplattorna förstärker känslan av vågor som rullar mot land.

Rent praktiskt har läget vid havet även påverkat våra val av material i fasaden. Mot havet arbetar vi med fasadsystemet Buchtal som består av plattor av fasadklinker i fyra olika nyanser från rostbrunt till ljust varmvitt. Fasadsystemet är gediget med genomtänkta detaljer och helt oorganiskt samt självrengörande. För husets entrésida har vi valt en ljus välkomnande och mer traditionell putsad fasad som utgör en vacker fond till entrégårdarnas träd och växter.

Läget precis vid havet gör också att byggnaderna blir ett viktigt inslag i vad man ser från Skrea strand. De nya vågformade bostadshusen i förgrunden tillsammans med den målade fasaden på lagerbyggnaden bakom bostadshusen i havets blå-gröna toner ger en helt ny bild från stranden. På längre avstånd vill vi att de fyra husen skall samverka till en helhet som svarar upp mot den stora skalan som den befintliga hamnmiljön utgör.

Petra Strömberg och AnnCharlott Castler
Fredblad Arkitekter