AR MARKÖRER

Bacchus AR-markörer för Bacchus

AR = Augmented reality (förstärkt verklighet)

AR läget kan användas på två sätt:

1. Om ni har mobila enheter, placera på en plan yta och använd den andra mobila enheten i AR läget och titta på en av AR markörerna som finns i appen. Dessa finns föra lägenheterna, Bacchusområdet och hela piren. Lägenheterna eller byggnaderna kommer upp som ett hologram i din handhållna mobil/surfplatta. Här kan du se lägenheten från alla håll, du kan dessutom zooma in och ut genom att flytta mobil/surfplatta närmare eller längre ifrån markören.

2. Det andra sättet att använda AR är om du bara har en mobil enhet. Då laddar du ner markerna som finns i appen i länken nedan:

Skriv ut dem på papper, placera på plan yta och se lägenheten eller området som ett hologram på markören.